akciğer kanseri belirtileri

Akciğer kanseri bu yüzyılın en ölümcül rahatsızlıklarından sadece biri. Amerika’da halk sağlığı üzerine çalışan ve hastalıkların takibini yapan Centers of Disease Control (CDC), 2015 yılında yeni 218,527 akciğer kanseri teşhis edildiğini belirtiyor. Bu birçok rahatsızlığın görülme sıklığına göre oranlandığında bir hayli yüksek bir orana tekabül ediyor.

Bu tanı insanlar için tek bir kanser türüne işaret etse de, işin aslında 2 tip kanser formasyonunu bünyesinde barındırır. Bunlar küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olarak sınıflanır.

En büyük problem akciğer kanseri tanısına sahip olabilecek potansiyel hasta gruplarının, yaşamsal bulgulara olan müdahaleyi anlama konusunda sıkıntı yaşamasıdır. Çünkü bulgular çok genel ve anlaşılabilir olmaktan uzaktır.

Bu yüzden akciğer kanserinin erken evrelerde tespit edilmesi zordur. Erken evrede tespit edilen akciğer kanserlerinin sağkalım oranı %54’ken, ileri seviye akciğer kanserlerinde bu oran %4’e kadar düşmektedir.

Akciğer kanseri nedir?

Akciğer kanseri, dünyada en çok ölümcül geçmişe sahip olan kanser türüdür. Bu yüzden akciğer kanseri üzerinde bilinçlenme ve tedbirli davranmak gibi ciddi bir sorumluluğumuz var. Bu açıdan bakıldığında ilk etapta kanserin dinamiklerini anlamak gerekir.

İnsanoğlu doğada kendine yer edinebilmiş her canlı gibi zamanla hücrelerin kontrolsüz büyümesini önlemek ve onları fonksiyonel olarak yenileyebilmek adına öldürür ve yeni hücre üretimini mümkün kılar. Kanser hastalarında bu siklus tam anlamıyla bozulur. Büyük hücreler, kontrolsüz bir biçimde büyüme faaliyetlerine devam eder.

Kaç tip akciğer kanseri vardır?

Akciğer kanserleri iki genel tipe ayrılır. Bunlar görülme yüzdesi ve etkilenim düzeyleri ile de birbirlerinden farklı görünümler çizerler. Küçük hücreli akciğer kanserleri (SCLC) ve küçük olmayan hücreli akciğer kanserleri (NSCLC).

Küçük hücreli akciğer kanserleri tüm akciğer kanserleri içerisinde oranlandığında %15 ile %20 oranında görülme sıklığına sahipken, küçük olmayan hücreli akciğer kanserleri %80 ile %85 aralığında görülme sıklığına sahiptir. (Kaynak)

Bazı durumlarda bu iki farklı akciğer kanser türevi de beraber görülebilmektedir.

Akciğer kanseri belirtileri

Akciğer kanserinin teşhis aşamasında hasta tarafından anlaşılamamasının en temel nedeni, bulguların diğer rahatsızlıkların bulguları ile ortak bir pergelde ilerlemesinden mütevellittir.

Bu açıdan aşağıda yer alan tüm değişimler dikkatle incelenmeli ve eğer şüpheli bir tablo görülüyorsa kesinlikle bir uzman hekime (onkolog) danışılmalıdır.

Geçmek bilmeyen yorgunluk ve güçsüzlük, sürekli ve giderek kötüleşen öksürük, değişen ses tonu (genelde kısılan), kanlı ve pas renkli balgam, iştahsızlık, anlam verilemeyen kilo kaybı, nefes darlığı ve buna bağlı olarak derin nefes alma eğilimi akciğer kanseri belirtileri olarak değerlendirilebilir.

Gözden kaçırma  CRP yüksekliği nedir? CRP yüksekliğinin nedenleri

Akciğer kanseri ve görme problemleri

Her ne kadar solunum sisteminin baş mimarı akciğer üzerine kurgulanmış, bir kanser türünden söz etsek de, aslında Horner Sendromu olarak belirtilen bir bulgunun görülme olasılığı da bir hayli yüksektir. Pancoast tümörü olarak bilinen akciğerin üst lobunda yer alan bir tümör formasyonu, göze ve yüze giden sinirler üzerinde bir baskının mimarı olabilir.

Bu durumda akciğer kanseri belirtileri bir nebze daha değişir. Çünkü burada görme ve yüz üzerinde sistemik fonksiyonlar adına bir değişimden söz edebiliriz.

Göz kapağında düşüklük, küçük göz bebeği, aynı tarafta yüzde daha az veya neredeyse hiç gerçekleşmeyen terleme de dikkate alınmalıdır.

Lambert-Eaton sendromu nedir? Akciğer kanseriyle ilişkisi nedir?

Kalça ve omuz kuşağındaki kas zayıflıkları da her zaman olmasa da, akciğer kanseri belirtileri arasında değerlendirilebilecek bir konumdadır. Lambert-Eaton bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olup, genellikle küçük hücreli akciğer kanseri ile seyretmektedir. (Kaynak)

Hasta birey genellikle oturmadan ayağa kalkma safhasında büyük bir güçlük yaşadığını ve bunun oldukça uğraştırıcı bir deneyim olduğunu tarifler. Bu yüzden genellikle bel veya kalça problemleri ile bolca karıştırılır.

Bkz: Bel ağrısı nasıl geçer?

Kimler akciğer kanserine adaydır?

Akciğer kanserinin net bir nedeninden söz etmek gerekirsek kesinlikle aktif veya pasif olduğuna bakılmaksızın sigara tüketiminin bu konuda lider olduğundan söz edebiliriz.

Birçok araştırma sigara tüketiminin zararlı olduğu konusunda net veriler sunsa da, en çok merak edilen ne kadar sigara tüketiminin kanserojen tabanı olduğu konusunda bilgiler net değil.

Aslında bu döngü gayet anlaşılabilir bir formata sahiptir. Sigara tüketimi bir toksin materyal tüketimidir ve akciğer tarafından tepki oluşturulur. Akciğer bu tüketimin etkilerini minimalize edebilmek açısından hücre onarımı yapar, ancak sigara tüketimi daimi olduğundan bu bir süre sonra kontrolsüz hücre büyümesi olarak adlandırılan kanser için taban oluşturabilir.

Bunun yanı sıra bazı etken ve kolayca karşılaşılmayacak materyallerin de akciğer kanserine zemin hazırladığı biliniyor. Arsenik, krom, kadmiyum, uranyum, nikel ve bazı petrol ürünleri de kanser etkenleri arasında kuvvetli bir adaydır.

CDC raporlarına göre Amerika’da yaşayıp sigara tüketmeyen, ancak pasif içici konumundaki 7.300 kişi her sene akciğer kanserine yakalanmaktadır.

Akciğer kanserinin korkutucu gerçekleri

American Lung Association‘a göre her sene 2.1 milyon insan akciğer tanısını alıyor ve 1.8 milyonu bu sebepten dolayı hayatını kaybediyor.

CDC raporlarına göre günde 15 ile 30 kere sigara içenler içmeyenlere oranla oldukça yüksek bir akciğer kanserine yakalanma ihtimali taşıyor.

Sadece Amerika’da 7.300 kişi hayatında hiç sigara içmemesine karşılık akciğer kanserine yakalanıyor.